- 9%
2,000,000 
- 9%
2,000,000 
- 8%
2,200,000 
- 6%
6,800,000 
- 13%
6,600,000 
- 12%
7,500,000 
- 10%
8,600,000 

Máy thi công nền móngXem tất cả

- nan%
5,500,000 5,800,000 
- nan%
3,600,000 8,200,000 
- nan%
4,000,000 8,600,000 
- 9%
98,000,000 
- nan%
4,400,000 10,300,000 
- 17%
19,800,000 
- nan%
1,450,000 2,250,000 
- nan%
1,150,000 1,850,000 

Máy cắt uốn sắtXem tất cả

- 13%
6,600,000 
- 12%
7,500,000 
- 10%
8,600,000 
- 6%
16,800,000 
- 10%
8,800,000 
- nan%
7,500,000 8,500,000 
- 8%
15,400,000 
- 6%
18,600,000 

Thiết bị nâng hạXem tất cả

- nan%
11,500,000 11,800,000 
- nan%
4,550,000 4,850,000 
- nan%
4,350,000 4,650,000 
- nan%
4,250,000 4,550,000 
- nan%
3,850,000 4,150,000 
- 8%
11,000,000 
- 2%
9,600,000